หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
หน้าที่ ๒
๒๑. หน้าไหว้หลังหลอก
   คนไม่ซื่อต่อเจ้า นายตน
ทำถ่อมกราบไหว้ดล ต่อหน้า
ลับหลังไม่เห็นหน หลอกเล่ห์ ลิงแฮ
โทษใส่ตนชั่วช้า เช่นนี้ควรไกล ฯ|ะ
 
๒๒. ปลูกเรือนคร่อมตอ
   ปลูกเรือนก่อนไปแจ้ง ถิ่นสฐาน
ทำคร่อมตอเสร็จการ จึ่งรู้
ได้ขอสู่ทำงาน สาวบ่าว แล้วนอ

ทราบว่าคบมากชู้

เช่นนี้ตรอมใจ ฯ|ะ
 
๒๓. ฆ่าช้างเอางา
   ฆ่าช้างตัวใหญ่ง้าง เอางา มาเอย
ไม่แล่เถือมังษา ทุ่มทิ้ง
ทำกิจแต่น้อยปรา รภใหญ่ เกินนา
ทิ้งเกลื่อนกลาดดาตกลิ้ง สิ่งได้หนิดเดียว ฯ|ะ
 
๒๔. หน้าเนื้อใจเสือ
   คนโกงหน้าเช่นเนื้อ นวลสนิท
ใจดั่งเสือมุ่งคิด คดร้าย
ภายนอกไม่บอกปิด ปกชั่ว ไว้แฮ
ได้ช่องกลับยักย้าย แยบเยื้องปองผลาญ ฯ|ะ
 
๒๕. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
   ช้างถ่ายคูธถ่ายด้วย ดุจกัน
ก้อนใหญ่ไม่เสมอขัน แข่งสู้
ตนยศต่ำทำปชัน เคียงคู่ ท่านเฮย
เทียมที่มียศผู้ พ่ายแพ้เปลืองตัว ฯ|ะ
 
๒๖. ไม้สั้นรันขี้
   ไม้สั้นรันคี่ต้อง ติดกระเด็น
ใกล้จึ่งเปื้อนเหม็น ไม่น้อย
สอนพาลห่อนเล็งเห็น แห่งชั่ว ตนนา
กลับหมิ่นทุ่มเถียงถ้อย กล่าวแกล้งหยาบหยาม ฯ|ะ
 
๒๗. ขี้ให้เด็กเห็น
   ถ่ายคูถก้อนใหญ่ให้ เด็กเห็น
เด็กหมิ่นไม่ควรเป็น ข่าวแส้
ทำชั่วไม่อายเหม็น เหมือนถ่าย คูถแฮ
ความชั่วลือชื่อแท้ ดั่งแกล้งแสดงตน ฯ|ะ
 
๒๘. เล่นกับหมาหมาเลียปาก
   เล่นกับสุนักข์ยั่วเย้า หยอกคน
สุนัขชั่วเลียปากตน ล่วงก้ำ
ผู้ดียั่วหยอกชน ชาติต่ำ
ทำล่วงเกินหมิ่นซ้ำ ส่อข้อลับขยาย ฯ|ะ
 
๒๙. ไม้หลักปักขี้ควาย
   ไม้หลักปักไว้ที่ มูลควาย
ไม่แน่นคลอนแคลนขยาย ขเยื่อนโย้
คำคนกล่าวพิปราย ไม่มั่น คงนา
พูตไพล่เผลปดโป้ เช่นไม้โอนเอน ฯ|ะ
 
๓๐. หมากัดอย่ากัดตอบ
   สุนัขเห่าคนเห่าสู้ เสียงดัง
มิใช่กิจอย่าหวัง ว่าล้อ
คนพาลมุ่งเซซัง กรายไหล่ ถูกแฮ
อย่าขุ่นเคืองตอบพ้อ เลี่ยงลี้หนีเสีย ฯ|ะ
 
๓๑. ตีงูหลังหัก
   ตีงูตีไม่ม้วย คราวตี
ทำแต่หลังหักทวี ยิ่งร้าย
ข่มพาลอย่าเสียที ทำอ่อน แลนา
ไม่อยู่มือกลับป้าย ชั่วเปื้อนปะตน ฯ|ะ
 
๓๒. คบเด็กสร้างบ้าน
   คบเด็กเล็กก่อสร้าง บ้านเรือน
คงไม่เสร็จเด็กเชือน เลี่ยงลี้
การทุกสิ่งเปรียบเหมือน แม่นกล่าว ฉะนั้นนา
คบเหล่าเด็กเช่นนี้ ว่าแท้เสียการ ฯ|ะ
 
๓๓. ตกบันไดพลอยโจน
   ตกบันไดช่วยแก้ โจนหนี
สู้ไม่ได้พูดดี ดั่งแกล้ว
โจรลักสิ่งของหนี ตามไป่ ปะเฮย
พูดว่าให้ทานแล้ว เล่ห์นี้ตามเกิน ฯ|ะ
 
๓๔. กระดูกแขวนคอ
   กดูกเมียกดูกคู่ชู้ ปนกัน
ได้ห่อแขวนคอพันธ์ ผูกไว้
ภบดาบศชุบพลัน เป็นมนุษย์ สองนา
สองก็สมสู่ได้ เปล่าเก้อผู้เดียว ฯ|ะ
 
๓๕. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
   มือไม่พายไม่พุ้ย เพิกเฉย
เท้าหย่อนราน้ำเลย หน่วงช้า
การไม่ช่วยพูดเปรย เปรียบกล่าว ขัดแฮ
เสียเสื่อมการทุกถ้า ห่อนไห้เสร็จประสงค์ ฯ|ะ
 
๓๖. น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง
   น้ำไหลหลั่งเชี่ยวคว้าง แรงโชน
เรืออย่าขวางจักโดน น่าท้าย
การใดไม่อ่อนโยน ขวางขัด แข็งนา
ไภยจะมีโทษร้าย ขุ่นแค้นถึงตน ฯ|ะ
 
๓๗. ตีปลาหน้าไซ
   ตีปลาหวังไล่ให้ ปลาไป
ปลาตื่นหนีหน้าไซร ไม่เข้า
ผู้ดักขุ่นขัดใจ ว่าใช่ การแฮ
ลาภท่านจะมีเว้า กล่าวค้านขัดคอ ฯ|ะ
 
๓๘. จับปลาสองมือ
   คนโลภมากด่วนได้ เร็วถือ
จับมั่นปลาสองมือ มั่นไว้
ปลาลอดเลื่อนพอครือ ดิ้นแด่ว โดดแฮ
ลาภสิ่งใดมักได้ สิ่งนั้นกลับกลาย ฯ|ะ
 
๓๙. อุ้มหมูทั้งมุ้ง
   อุ้มหมูทั้งห่อมุ้ง พัวพันธ์
ดูไม่หมายสำคัญ แม่นรู้
ตัดสินคู่ความอัน ฟ้องกล่าว กันนา
พูดไม่แตกหักกะทู้ ที่อ้างอำความ ฯ|ะ
 
๔๐. แกว่งเท้าหาเสี้ยน
   อยู่ดีดีแกว่งเท้า เที่ยวหา เสี้ยนเฮย
เสี้ยนยอกเจ็บบาทา ที่เสี้ยน
ความผิดไม่มีหา ความใส่ ตนนอ
ไภยทุกข์เกิดทรัพย์เหี้ยน โศกเศร้าเพราะตน ฯ|ะ
 
หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
คัดลอกจากหนังสือ ธรรมเภรี เล่ม
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th