หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
หอระฆังและหอกลอง
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
หอกลอง
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
ระฆังบนพระเจดีย์
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
หอระฆัง


            หอระฆังและหอกลอง  มีลักษณะแปลกจากพระอารามอื่นๆ  คือ สร้างเป็นหอกลม  หลังคาแบบจีน  เจาะหน้าต่างเป็นช่องกลม  หอระฆังตั้งอยู่ชิดด้านนอกของกำแพงพุทธาวาสด้านซ้าย  ส่วนหอกลองตั้งชิดด้านนอกของกำแพงพุทธาวาสด้านขวา
.

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th