หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
วันธรรมสวนะตามปักษ์(วันพระ)
วัดโสมนัสวิหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม ฤดู(ปักษ์ถ้วน/ขาด)
มกราคม พุธ   เหมันต์
๑๓ มกราคม พุธ   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๒๑ มกราคม พฤหัสบดี    
๒๘ มกราคม พฤหัสบดี ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
กุมภาพันธ์ ศุกร์    
๑๑ กุมภาพันธ์ พฤหัสบดี   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
๑๙ กุมภาพันธ์ ศุกร์    
๒๖ กุมภาพันธ์ ศุกร์ ๑๕   มาฆบูชา(ปักษ์ถ้วน)
มีนาคม เสาร์    
๑๓ มีนาคม เสาร์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๒๑ มีนาคม อาทิตย์    
๒๘ มีนาคม อาทิตย์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)คิมหันต์
เมษายน จันทร์    
๑๑ เมษายน อาทิตย์   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
๑๙ เมษายน จันทร์    
๒๖ เมษายน จันทร์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
พฤษภาคม อังคาร    
๑๑ พฤษภาคม อังคาร   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๑๙ พฤษภาคม พุธ    
๒๖ พฤษภาคม พุธ ๑๕   วิสาขบูชา(ปักษ์ถ้วน)
มิถุนายน พฤหัสบดี   อัฏฐมีบูชา
๑๐ พฤษภาคม พฤหัสบดี   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๑๘ มิถุนายน ศุกร์    
๒๔ มิถุนายน พฤหัสบดี ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
กรกฎาคม ศุกร์    
กรกฎาคม ศุกร์   (ปักษ์ถ้วน)
๑๗ กรกฎาคม เสาร์      
๒๔ กรกฎาคม เสาร์ ๑๕   อาสาฬหบูชา(ปักษ์ถ้วน)
สิงหาคม อาทิตย์    
สิงหาคม อาทิตย์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๑๖ สิงหาคม จันทร์    
๒๓ สิงหาคม จันทร์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๓๑ สิงหาคม อังคาร    
กันยายน จันทร์   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
๑๔ กันยายน อังคาร    
๒๑ กันยายน อังคาร ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๒๙ กันยายน พุธ    
ตุลาคม พุธ   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๑๔ ตุลาคม พฤหัสบดี    
๒๑ ตุลาคม พฤหัสบดี ๑๕   มหาปวารณา(ปักษ์ถ้วน)
๒๙ ตุลาคม ศุกร์    
พฤศจิกายน พฤหัสบดี   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
๑๒ พฤศจิกายน ศุกร์    
๑๙ พฤศจิกายน ศุกร์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)เหมันต์
๒๗ พฤศจิกายน เสาร์    
ธันวาคม เสาร์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๑๒ ธันวาคม อาทิตย์    
๑๙ ธันวาคม อาทิตย์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๒๗ ธันวาคม จันทร์    
มาฆบูชา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์, วิสาขบูชา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม, ถวายพระเพลิง วันที่ ๓ มิถุนายน,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม, เข้าพรรษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม, ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม
เจริญพระพุทธมนต์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
นมัสการพระปฐมเจดีย์ วันที่ ๑ ธันวาคม
 
Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. Thailand Web Stat