หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
แผนที่ตั้ง
 
แผนผังภายในบริเวณวัด
 
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔๖  ถนนกรุงเกษม  แขวงโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
(ตรงตำแหน่งที่ตราวัดวางไว้)
การเดินทาง
รถเมล์ธรรมดา สาย ๕๓ ผ่านด้านหน้าวัด
รถเมล์ธรรมดา สาย ๕, ๑๐, ๑๕, ๔๗, ๔๘, ๗๐, ๒๐๑ ลงตรงถนนราชดำเนินนอก
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ๓, ๕, ๙ ลงตรงถนนราชดำเนินนอก
 
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th