หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
แผนที่ตั้ง
 
แผนผังภายในบริเวณวัด
 
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔๖  ถนนกรุงเกษม  แขวงโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
(ตรงตำแหน่งที่ตราวัดวางไว้)
การเดินทาง
รถเมล์ธรรมดา สาย ๕๓ ผ่านด้านหน้าวัด
รถเมล์ธรรมดา สาย ๕, ๑๐, ๑๕, ๔๗, ๔๘, ๗๐, ๒๐๑ ลงตรงถนนราชดำเนินนอก
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ๓, ๕, ๙ ลงตรงถนนราชดำเนินนอก
 
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th