หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
แผนที่ตั้ง
 
แผนผังภายในบริเวณวัด
 
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔๖  ถนนกรุงเกษม  แขวงโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
(ตรงตำแหน่งที่ตราวัดวางไว้)
การเดินทาง
รถเมล์ธรรมดา สาย ๕, ๑๐, ๑๕, ๔๗, ๔๘, ๕๓, ๗๐, ๒๐๑
รถเมล์ปรับอากาศ สาย ๓, ๕, ๙
 
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th