หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ

๑.ไข้หวัด เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด ในบุคคลทุกเพศทุกวัย แม้แต่พระสงฆ์ ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง จากอาหารการกินที่ไม่สะอาดบ้าง สมุนไพรที่สามารถยับยั้งไข้หวัดได้อย่างชะงัดก็คือ ฟ้าทะลายไจร ทั้งที่เป็นเม็ดและแคปซูล วิธีการรับประทานมีดังนี้ ๑-ป้องกันไข้หวัด รัีบประทาน ๕ เม็ด/แคปซูล ๒-แก้ไข้หวัด รับประทาน ๙ เม็ด/แคปซูล หลังอาหาร เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.

ขอขอบคุณข้อมูลจากวัดชากสมอ อ.เมือง จ.ชลบุรี

๑. กรดไหลย้อน เกิดจากการ วิธีแก้อาการปวดแสบปวดร้อนจากกรดไหลย้อนที่ได้ผลชะงัด คือ ดื่มน้ำอัดลม(แป็บซี่หรือโค้ก)

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บมาสเตอร์

 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th