หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ

๑.ไข้หวัด เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด ในบุคคลทุกเพศ ทุกวัย แม้แต่พระสงฆ์ ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง จากอาหารการกิน ที่ไม่สะอาดบ้าง. สมุนไพร ที่สามารถยับยั้งไข้หวัดได้ อย่างชะงัดก็คือ "ฟ้าทะลายไจร" ทั้งที่เป็นเม็ด และแคปซูล. วิธีการรับประทาน มีดังนี้
     ๑.๑ ป้องกันไข้หวัด คือ ถูกฝนมาแล้ว หรือว่าออกไปจะต้องถูกฝนแน่ ๆ ให้รับประทาน ๕ เม็ด/แคปซูล
     ๑.๒ แก้ไข้หวัด คือ เป็นไข้หวัดแล้ว จะเบาหรือหนักก็ตาม ให้รับประทาน ๙ เม็ด/แคปซูล หลังอาหาร เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.

ขอขอบคุณข้อมูลจากวัดชากสมอ อ.เมือง จ.ชลบุรี

๒. กรดไหลย้อน วิธีแก้อาการ ปวดแสบปวดร้อนจากกรดไหลย้อนที่ได้ผลชะงัด คือ ดื่มน้ำอัดลม จะเป็นแป็บซี่หรือโค้ก ก็ได้.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บมาสเตอร์

 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th