หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
ภาพธุดงควัตร  ที่ฝาผนังพระอุโบสถ
              ธุดงควัตร  ที่ฝาผนังด้านทิศใต้เ หนือบานหน้าต่างขึ้นไป  มีภาพวัดต่าง ๆ  ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำลำคลอง  พร้อมด้วยภาพป่า อันประกอบด้วยต้นไม้นานาชนิด  และที่น่าสนใจยิ่งก็คือ  ภาพการปฏิบัติธุดงค์ ของพระกรรมฐาน ประเภทต่าง ๆ เช่น  อยู่ป่าช้าเป็นวัตร  อยู่โคนไม้เป็นวัตร  อยู่ป่าเป็นวัตร  ใช้ผ้า  ๓  ผืนเป็นวัตร  พร้อมด้วยภาพแสดงวิธีการอาบน้ำ ของพระธุดงค์ผู้ใช้ผ้า  ๓ ผืนเป็นวัตร  และเป็นที่สนใจเป็นพิเศษก็คือ  ภาพที่แสดงถึงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นวัตร  ของพระภิกษุ ผู้ถืออัพโภกาสิกังคธุดงค์  โดยมีการแสดงภาพแท่นหิน ที่สร้างเป็นรูปคล้ายเตียงนอน  มีทั้งหมด  ๓  แท่น  อยู่ในที่โล่งแจ้ง  ใกล้แหล่งน้ำ  นับเป็นภาพที่ให้ความรู้ เรื่องทางธุดงค์ได้ดีมาก.
 คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย
ภาพอยู่โคนไม้
ภาพอยู่โคนไม
 
 
ภาพอยู่ป่าช้า
ภาพอยู่ในโล่งแจ้ง
ภาพอยู่ป่าช้า ภาพอยู่ในโล่งแจ้ง
   
   
ภาพวัด และวิถีชีวิตของพระ
ภาพวัด และวิถีชีวิตของพระ
ภาพวัด และวิถีชีวิตของพระ ภาพวัด และวิถีชีวิตของพระ
   
 
 

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.