หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพเมรุ  ที่ฝาผนังพระอุโบสถ
              ที่ฝาผนังด้านหน้า ตอนใต้ของแปลนวัดลงมา  มีภาพเมรุ  พร้อมด้วยศาลา สำหรับบำเพ็ญประโยชน์ไว้พร้อมมูล.  แต่เมรุอยู่นอกกำแพงวัด  แยกต่างหากจากที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์  ลักษณะของเมรุเช่นนี้  ย่อมบอกให้ทราบถึงความเฉียบแหลม ของพระจอมเกล้าซึ่งทรงเห็นการณ์ไกลว่า  ในอนาคตเมรุจะมีลักษณะเช่นนี้  สิ่งที่น่าสังเกต ในภาพเมรุที่ฝาผนังพระอุโบสถนี้คือ  มีพระเข้าไปชักผ้าบังสุกุลศพ  ซึ่งมีผ้าทอดไว้บนศพทีเดียว  เป็นการชักผ้าบังสุกุลอย่างแท้จริง ในสมัยโบราณ.
 คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย
เมรุ
การชักผ้าบังสุกุล
เมรุ
การชักผ้าบังสุกุล
   
การประกอบพิธี
การละเล่น หน้าเมรุ
การประกอบพิธี การละเล่น หน้าเมรุ
   
   
 

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.