หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแปลนวัดโสมนัสวิหาร  ที่ฝาผนังพระอุโบสถ
              แปลนวัดโสมนัสวิหาร  ที่ฝาผนังด้านหน้า ตอนบนภายในพระอุโบสถ  มีภาพแปลนวัดโสมนัสวิหาร  เขียนไว้อย่างสวยงามยิ่ง  เต็มฝาผนังด้านนี้ทั้งหมด  ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ที่มีมาแต่ดั้งเดิม  คือ มีพระเจดีย์  พระวิหาร  และพระอุโบสถ  พร้อมด้วยเสนาสนะ ที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์  ๖ คณะ  มีกำแพงวัดทั้งชั้นนอก และชั้นใน ไว้อย่างพร้อมสรรพ  มีศาลาราย  ๓  หลังด้านหน้าวัด  พร้อมทั้งมีถนนตัดตรง จากศาลาแต่ละหลัง  ไปศาลาท่าน้ำ  ๓  หลัง  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม  อันมีน้ำใสสะอาด  น่าอาบ  น่าใช้  มีเรือสำปั้นจอดอยู่ริมท่าน้ำ.  ที่ริมคลองมีต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่เรียงราย  ปลูกไว้เป็นระยะ  ดูร่มรื่นน่านั่งเล่น  รอบๆ เขตวัดมีคูเป็นเครื่องกั้น แยกเขตวัดกับบ้าน ไว้อย่างเหมาะสม  ภายในวัดเล่า ก็มีต้นไม้ร่มรื่นอยู่ทั่วไป  นับเป็นแปลนวัดที่งดงาม  เหมาะสม  และถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่สุด  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้สร้างวัดนี้ขึ้นตามแปลน ที่พระองค์ทรงออกแบบไว้นี้  สมกับที่พระองค์ ทรงเป็นจอมกษัตริย์ นักปราชญ์ ทางพระพุทธศาสนาโดยแท้.
 คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย
   
ภาพแปลนวัดโสมนัสวิหาร
(ภาพนี้เป็นภาพเขียนคัดลอกจากภาพเขียนภายในพระอุโบสถ)
   
ภาพเขียนแปลนวัดภายในพระอุโบสถ
   
   

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ
 

 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.