ผนังที่ ๑๙ (ภาพที่ ๓)

              ภาพนี้จะเห็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยเดิมกับแบบฝรั่ง  อันเป็นที่นิยมกับอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น  สังเกตดูจากประตูทางเข้ากำแพงวังทุกประตูจะสร้างด้วยสไตล์ศิลปะแบบตะวันตก  ล้วนแปลกแตกต่างกันไป


 
 
กลับหน้ารวม


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.