ผนังที่ ๑๙ (ภาพที่ ๒)

              รูปผู้คนดูการละเล่นต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นภาพชวนน่าศึกษาอย่างยิ่ง  ที่จริงก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการละเล่นในสมัยของผู้เขียนรูปยุครัชกาลที่ ๔ นี้เอง  มีภาพโขน  ละคร  และงิ้ว  กับผู้คนต่างชาติต่างภาษาซึ่งมาชมการแสดง


 
 
กลับหน้ารวม


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.