ผนังที่ ๑๘ (ภาพที่ ๑ มุมซ้าย)

เป็นภาพวิว  มีแม่น้ำใหญ่  และมีปากคลองออกสู่แม่น้ำ
มีสะพานข้ามครอง  ผู้คนกางร่ม  มีบ่าวไพร่บริวารเดินตามหลัง
เบื้องล่างมีโขดหิน  ต้นไม้  กับชาวป่ากำลังหาบของ  แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้น


 
 
กลับหน้ารวม
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.