ผนังที่ ๑๗ (ภาพที่ ๒)

              รูปขุนนางแขกกับไพร่พลบริวารของตน  ภาพเช่นนี้แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมได้เป็นอย่างดี  ทำให้เห็นว่าในสมัยนั้นพวกชาวต่างชาติที่มาอาศัยในประเทศไทยก็มีสิทธิ์เข้ารับราชการ  และได้รับตำแหน่งที่ใหญ่โตด้วย


 
 
กลับหน้ารวม
ผนังที่ ๑๖ l ผนังที่ ๑๘


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.