ผนังที่ ๑๗ (ภาพที่ ๑ เต็มผนัง)

ตอนประสันตาเชิดหนัง
เป็นภาพในเมือง  มีมหรสพการแสดงหนังใหญ่กับจอกว้าง  ข้างบนเป็นภาพวิวระยะไกล  มีเสาติดธงแดง


 
 
กลับหน้ารวม


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.