ผนังที่ ๑๖ (ภาพที่ ๒)

              ตอนย่าหรันตามนกยูง  จากวรรณคดีคลาสิกเรื่องอิเหนา  ภาพนี้แสดงถึงชีวิตของผู้คนสมัยรัชกาลที่ ๔  อันเป็นยุคสมัยที่กำลังเขียนภาพเหล่านี้  ซึ่งได้สะท้อนลงบนภาพอย่างละเอียด  แม้สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ  จะดูแปลกๆ  ใหม่ๆ  ขึ้นตามสมัยนิยม  แต่ชีวิตของผู้คนความเป็นอยู่ยังคงเป็นแบบเดิม  มีขนบประเพณีการเฝ้าแหน  การใช้ชีวิตแบบเจ้านาย  ยังคงมีการกางกลด  มีเครื่องแห่อิสริยยศต่างๆ  มีราชรถดังแบบโบราณซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา


 
 
กลับหน้ารวม


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.