ผนังที่ ๑๕ (ภาพที่ ๒)

              เป็นภาพตอนปันหยีชวนอุณากรรณชนไก่  สิ่งอันพิศดารพันลึกแปลกตาของผู้คนในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น  ล้วนเป็นภาพที่มีตึกรามเสาสูงๆ  แบบฝรั่ง  อาคารทรงหน้าจั่วและหลังคาเป็นแบบฝรั่ง  มีทั้งอาคารโถง  มีห้องหับเป็นหลืบเป็นชั้นเป็นเชิง  อาคารมีกำแพงเป็นรั่วกั้น  มีกำแพงแก้ว  และลานกว้างหน้าอาคารหรือปราสาท  เป็นยุคสมัยที่นิยมของแปลกใหม่  ผู้คนปลูกคฤหาสน์บ้านเรือนเป็นตึกกว้านบ้านเรือนตามแบบชีวิตความเป็นอยู่ของฝรั่ง


 
 
กลับหน้ารวม
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.