ผนังที่ ๑๔ (ภาพที่ ๒)
              ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ณ วัดโสมนัสวิหารเรื่องอิเหนานี้  เป็นภาพเขียนที่มีความวิเศษอยู่ตรงภาพทิวทัศน์ระยะไกลซึ่งอยู่ส่วนบนของภาพ  ส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นรูปทะเลหรือทิวเขาเห็นสีน้ำเงินจางๆ ระยะไกล  เขียนต้นไม้ยืนลำต้นตรงๆ สูงลิบลิ่ว  ดังภาพนี้ภาพต้นไม้เป็นทิว  บ้างก็ห่างอยู่ระยะไกลออกไปดูลิบลิ่ว  เห็นมีขนาดเล็กออกไปตามลำดับ  เป็นไปตามทฤษฎีเปอร์สเปคตีฟหรือทัศนียวิทยา  ภาพนี้จิตรกรจงใจเขียนให้เห็นบ้านเรือนในประเทศหรือภูมิประเทศอันห่างไกล  โดยเขียนให้ดูแปลกตาผสมผสานกับทิวทัศน์ของป่าเขาอันสล้างงดงาม

 
 
กลับหน้ารวม
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.