ผนังที่ ๑๒ (ภาพที่ ๒)
              ที่น่าประทับใจก็คงเป็นแต่ภาพทิวทัศน์ไกลๆ  ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่ล้วนเป็นสไตล์ของศิลปะการก่อสร้างแบบฝรั่งตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาในสมัยนั้น  ท้องฟ้ากับเมฆอันผสานกลมกลืนไปในบรรยากาศ  เป็นเรื่องที่ควรยกย่องอย่างที่สุดสำหรับภาพเขียน  ณ ที่นี้  เพราะถ้าจะเจาะดึงเอาแต่เฉพาะภาพวิวอย่างเดียวมาเชยชม  ก็จะได้อารมณ์ฟุ้งฝันแบบโรแมนติกที่ดีเลิศเต็มที่

 
 
กลับหน้ารวม
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.