ผนังที่ ๑๐ (ภาพที่ ๓)
ภาพอิเหนากับบุษบาอยู่ในถ้ำ  เป็นภาพเขียนแบบนาฏลักษณ์ในท่าทางละครรำ  และเครื่องแต่งกายก็คงเป็นแบบแผนโบราณอยู่

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.