ผนังที่ ๑๐ (ภาพที่ ๑)
              นับว่าเป็นภาพโกลาหล  จิตรกรนายช่างศิลป์แห่งรัชกาลที่ ๔  ผู้เขียนได้สร้างมโนภาพของประตูใหญ่  กำแพงเมืองทรงแบบยุโรปตามสมัยนิยม  ถัดไปมีอาคารแปลนทรงกลม ๔ ชั้น  ข้างๆ เป็นอาคาแบบยุโรป  แต่เป็นอาคารโถงหน้าจั่วเป็นทรงเพดิเมนต์  ต้นไม้ใหญ่ลำต้นเกลี้ยงตรง  ในยุคสมัยนี้นิยมเขียนต้นไม้ยืดลำต้นตรง  ส่วนต้นไม้คดเคี้ยวแบบจีนหายไป  ภาพวิวเบื้องหลังเขียนเป็นภูเขา  ลำน้ำ  และเกาะแก่งดูสลับซับซ้อน  สายน้ำลำคูเมืองเป็นระลอกพริ้วแบบธรรมชาติ  ภาพแบบนี้เมื่อพิจารณาดูนานๆ  ก็เกิดอารมณ์เพลิดเพลินเจริญใจอย่างดีมาก

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.