ผนังที่ ๗ (ภาพที่ ๓)
              ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งของตอนแก้บน  ซึ่งผู้ชมจะเห็นได้ถึงจินตนาการอันเสกสรร  เป็นรูปภาพของป่าเขาลำเนาไพรอันลดหลั่น  เห็นเหล่ากษัตริย์และไพร่พลบริวารพร้อมทั้งสรรพสัมภาระถูกนำขึ้นไปสู่บนยอดเขา  ภาพต้นไม้เป็นเทคนิคการประเปลือกไม้  บรรยากาศดูลึกลับ  สิ่งนี้คือบรรยากาศของภาพเขียนเรื่องอิเหนา  อันท่านสามารถจูงใจเราให้สู่ภาวะอันคิดฝันโดยแท้

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.