ผนังที่ ๗ (ภาพที่ ๑ เต็มผนัง)
ตอนแก้บนที่เขาวิลิศมาหรา
ภาพบ้านเมืองเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทั้งเมือง  และยังเขียนหอคอยสูงหลายชั้นหลายเชิง  โดยที่มิได้มีลักษณะศิลปะไทยเข้าไปผูกพันเลย
คือส่วนครึ่งบนของภาพบนผนังด้านหลังติดกับพระประธานทางขวามือ  ซึ่งเป็นภาพอันงาม
โดยเฉพาะวิวระยะไกลถัดออกไปดูเหมือนว่าจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔  ท่านจะมีความชำนาญเป็นพิเศษ

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.