ผนังที่ ๖ (ภาพที่ ๒)

              ภาพทิวทัศน์นั้นจิตรกรท่านยังคงนิยมเขียนภาพแบบมองจากตานก  แต่ท่านก็ฉลาดยักเยื้องเขียนให้ดูใกล้ไกลแบบผลักระยะชนิดมีหลักเกณฑ์ของเปอร์สเปคตีฟ  เขียนต้นไม้ลำต้นตรงๆ  แบบฝรั่ง  เขียนน้ำเรียบๆ  ไม่ตัดเส้นเป็นลูกคลื่นแบบภาพเขียนรุ่นเก่า  ต้นไม้ริมตลิ่งกับชายเฟือยและชะง่อนหินดูกลมกลืนกันดี  กลุ่มคนที่อยู่ไกลออกไปขนาดจะเล็กลง  สะพานที่ทอดข้ามลำคลองพยายามเขียนส่วนที่ใกล้ตาให้ผายใหญ่  แล้วเรียวลงไปตามจุดที่ดูห่างไกลออกไป  ความสงบนิ่งของภาพทิวทัศน์ที่เขียนตามคติใหม่ช่วยให้ท่านนายช่างศิลป์จิตรกรได้สำแดงอารมณ์อันสงัด  แม้สายลมจะรำเพยพัดยอดพฤกษาให้เอนลู่ไปบ้างก็ดูกระดิกพลิกพริ้วไปตามธรรมชาติ  มีชีวิตชีวาแอบแฝงอยู่


 
 
กลับหน้าแรก
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.