ผนังที่ ๕ (ภาพที่ ๒)
              ภาพทิวทัศน์ระยะไกล  เห็นก้อนเมฆ  ท้องฟ้า  ต้นไม้ลำต้นตรง  การผลักระยะของต้นไม้จากระยะใกล้จนไกลออกไปแลลิบลิ่ว  จากภาพนี้เป็นการเบนให้เห็นถึงความจัดเจนของนายช่างจิตรกรสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งได้บรรลุความชำนาญยอดเยี่ยมตามคติสมัยนิยมของยุคใหม่กันอย่างดีแล้ว  มิได้มีสิ่งใดดูขัดตาเคอะเขินแต่อย่างใด  ส่วนภาพเครื่องทรงกษัตริย์  ราชรถ  ธวัชฉัตรธง  พระกลด  และลักษณะนาฏลักษณ์ของตัวพระตัวนางยังคงอยู่ในคราบแบบแผนภาพเขียนไทยโบราณทุกอย่าง  เรียกว่าการปฏิรูปเฉพาะฉากหลัง  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมัยนิยมเท่านั้น

 
 
กลับหน้าแรก
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.