ผนังที่ ๕ (ภาพที่ ๑ เต็มผนัง)
ตอนอิเหนาวิ่งม้าตามหาบุษบา
ภาพตึกรามบ้านเรือน  พระราชวัง  ภาพราชรถระยะไกลๆ  เขียนโดยระบบภาพเขียนไทย  โดยปิดทองในวัสดุสิ่งของที่เป็นทอง
เบื้องบนคือทิวทัศน์ระยะไกล  ซึ่งนับว่าเป็นภาพอันควรชมอย่างยิ่ง

 
 
กลับหน้าแรก
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.