ผนังที่ ๔ (ภาพที่ ๑ เต็มผนัง)
ตอนวิหยาสะกำตามกวาง, อิเหนารบกับท้าวกะหมังกุหนิง
จิตรกรสมัยนั้นท่านเขียนภาพปราสาทแบบไทย  และมีบางส่วนเป็นแบบยุโรป  ประตูกำแพงวังเป็นแบบเพดเมนต์
ภาพกษัตริย์คงเขียนตามระบบแบบภาพไทยทุกอย่าง  ไกลออกไปจิตรกรท่านเขียนทิวทัศน์ระยะไกล  เห็นทิวไม้กับภูเขาเลือนลางเป็นสีหมอกทั้งภาพต้นไม้  ทิวทัศน์กับท้องฟ้าที่มีสีเป็นบรรยากาศอันดีเลิศ  สมัยนี้นิยมเขียนต้นไม้ระยะไกลลำต้นตรงเหมือนต้นสนและเป็นภาพเรียลิสติคที่งามมาก

 
 
กลับหน้าแรก
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.