ผนังที่ ๓ (ภาพที่ ๑ เต็มผนัง)
ตอนอิเหนาลอบเข้าหานางจินตะหรา
เบื้องบนเป็นทิวทัศน์ระยะไกล  เขียนหมู่แมกไม้อันไกลลิบ  เห็นขอบฟ้าอันสะอาด  เห็นท้องทุ่ง  ผู้คนตัวเล็กๆ
นับว่าเป็นภาพอันงามรัดรึงใจยิ่งนัก  ส่วนสไตล์ของอาคารบ้านเรือน  อย่างเช่น  ซุ้มประตูวังก็เป็นแบบฝรั่งตามสมัยนิยมกันแท้เทียว

 
 
กลับหน้าแรก
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.