ผนังที่ ๑ (ภาพที่ ๓)
              เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าจิตรกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มักจะเขียนภาพพระราชวังและวัดวาอารามกับคฤหาสน์ต่างๆ  ล้วนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบฝรั่งตามสมัยนิยมของยุคนั้น  ซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมของยุโรปได้แพร่เข้ามาอย่างเต็มที่  ดังจะเห็นได้จากภาพที่แสดงไว้ ณ ที่นี้

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.