ผนังที่ ๑ (ภาพที่ ๒)
              ภาพงานพระเมรุพระอัยกีของอิเหนา  ในภาพแสดงเครื่องพระราชพิธีต่างๆ มีราชวัตร  ฉัตรธง  และระหาเรียงราย  ท่านจิตรกรเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยระบบเปอร์สเปคตีฟ  ทำให้เห็นเรือใบลอยละล่องอยู่ไกลๆ ด้านบนเป็นท้องฟ้า  เห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นกลีบเมฆมาครึ่งดวงกำลังทอแสงเรืองรอง  นับเป็นภาพอันงามยิ่งนัก

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.