หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่บานประตูด้านในพระวิหาร

             จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔  มีแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ  จิตรกรชอบเขียน ภาพม่านแหวก ให้เห็นเบื้องหลัง สีดำสนิท  มีโคมไฟ หรืออัจกลับ เป็นช่อชั้นอลังการ  ซึ่งเรา จะเห็นได้ทั่วไป ทุกแห่ง  รวมทั้งรูปที่บานประตู ในวิหาร แห่งนี้

           ภาพจิตรกรรมที่ประตู ด้านใน  ประตูกลาง เป็นรูปอุบาสกและอุบาสิกา (นุ่งห่มแบบโบราณ)  กำลังประนมมือ ชูดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย

 

 

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 
ภาพถัดไป

- ของดีวัดโสมนัสวิหาร  พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
- จิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 
 
 
? Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.