หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่บานประตูด้านใน ภายในพระอุโบสถ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่

     ที่บานประตูด้านใน ของประตูหน้าทั้ง ๒ ประตู มีภาพเขียนรูปคนและสัตว์ ที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติห้าม ไม่ให้พระภิกษุสามเณรฉัน. เนื้อของคน และสัตว์เหล่านี้ รวม ๑๐ ชนิด บานประตูละ ๕ ชนิด ดังนี้

 

 

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

ประตูซ้ายมีรูปสัตว์ ๕ ชนิด ประตูขวามีรูปสัตว์ ๕ ชนิด
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
๑. สิงห์โต
๑. คนคู่
 
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
๒. ม้า ๒.ช้าง
   
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
๓. แมว
๓. เสือเหลือง
 
   
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
๔. หมี
๔. เสือโคร่ง
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
๕. สุนัข
๕. งู
   

จากหนังสือ ของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่างด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

 
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.