กำหนดการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย
สมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถระ ป.ธ.๙) ปีที่ ๒๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

ณ ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถร)

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
   
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แสดงพระธรรมเทศนา
   
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
   
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแม่ชีฉันร่วม ๑๕๐ รูป/ท่าน
   
เวลา ๑๒.๐๐ น. ศิษยานุัศิษย์ร่วมรับประทานอาหาร
   
ขอเจริญพร เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และท่านผู้เคารพสักการะในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมบริจาคปัจจัยบำเพ็ญกุศลได้ที่
พระครูอรรถจริยานุกิจ โทร.(๐๘๙)๗๖๓-๗๓๘๑
และพระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ) โทร.(๐๘๑)๕๖๐-๔๕๖๖

คณะพุทธบริษ้ทวัดโสมนัสวิหาร

Thailand Web Stat

คื