กำหนดการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย
สมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถระ ป.ธ.๙)
๑๑๓ ปีชาตกาล และ ๒๓ ปีมรณกาล
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

ณ ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
 
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแม่ชีประมาณ ๑๐๐ รูป/ท่าน
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ศิษยานุัศิษย์ร่วมรับประทานอาหาร
 
ขอเจริญพร เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และท่านผู้มีความเคารพสักการะในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมบริจาคปัจจัยบำเพ็ญกุศลได้ที่
พระครูอรรถจริยานุกิจ โทร.(๐๘๙)๗๖๓-๗๓๘๑
และพระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ) โทร.(๐๘๑)๕๖๐-๔๕๖๖

คณะพุทธบริษ้ทวัดโสมนัสวิหาร

Thailand Web Stat

คื