กำหนดการทำบุญคล้า่ยวันเกิด ครบ ๘๒ ปี
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เวลา๐๘.๔๕ น. คณะสงฆ์วัดโสมนัสวิหาร/ศิษยานุศิษย์ พร้อมกัน ณ พระวิหาร และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ
   
เวลา๐๙.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์แสดงมุทิตาสักการะ
   
เวลา๐๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
   
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
   
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
   
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๐๐ รูป
   
เวลา ๑๒.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ร่วมรับประทานอาหาร
   
  เป็นอันเสร็จพิธี
   
   
"จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อศิษยานุศิษย์ และท่านที่มีศรัทธาในพระเดชพระคุณท่านได้ทราบโดยทั่วกัน"
 

Thailand Web Stat