"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้

"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

นำโดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒

กำหนดการ

เวลา ๑๓.๓๐ น. - พระภิกษุทั้งหมดพร้อมกันในพระวิหาร
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธีถึงหน้าพระวิหาร
  - ประธานเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
  - ประธานรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
  - ประธานนำผ้าขึ้นไปถวายพระสงฆ์บนพระวิหาร
  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  - ประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  - พระสงฆ์ทำอุปโลกนกรรม
  - พระเถระสองรูปสวดผ้าพระกฐิน
  - สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ออกไปครองผ้า
  - ประธานและคณะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  - พระสงฆ์ทั้งนั้นร่วมอนุโมทนา
  - สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ถวายอดิเรก/พระสงฆ์ทั้งนั้นให้พร
  - ประธานกรวดน้ำและรับพร
  - ประธานรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
  - เป็นอันเสร็จพิธี
   
จึงกราบเรียน เรียนเชิญ และเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.
 
"วัดโสมนัสราชวรวิหาร"

www.Stats.in.th