กำหนดการวันอาสาฬหบูชา
วัดโสมนัสวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ภาคเช้า
เวลา๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรทำวัตรเช้้าในพระอุโบสถ
เวลา๐๙.๐๐ น. อุบาสกอุบาสิกาทำวัตรในพระวิหาร
เวลา๐๙.๓๐ น. เจ้าอาวาสแสดงพระธรรมเทศนา
   
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระภิกษุทำสังฆอุโบสถ
เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรยายธรรมอบรมกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ประชาชนและศิษย์วัดฟังโอวาท ไหว้พระสวดมนต์ และบูชาเวียนเทียนรอบพระเจดีย์
   
ภาคค่ำ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรเวียนเทียน
เวลา ๑๙.๓๐ น. ประชาชนทั่วไปฟังโอวาท รับศีล กล่าวบูชา เสร็จแล้วออกไปเวียนเทียน
เวลา ๒๐.๓๐ น. พระภิกษุสามเณรสวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ทำวัตรเย็น
  ต่อจากนั้นมีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
   
  เป็นอันเสร็จพิธี

Thailand Web Stat

คื