เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔

โพสต์โดย เทวดา » ส. ก.ย. 28, 2013 8:01 pm

หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔
บทเรียนนี้เป็นคำอธิบายขยายความเกี่ยวกับ “สติปัฏฐาน ๔” เพื่อให้ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาได้เล่าเรียน ได้ศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง เมื่ออ่านแล้วต้องคิดพิจารณาจงอย่าคิดอย่ามองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว คิดว่าข้าพเจ้าคัดค้านตำราที่มีอยู่ หลักการเรียนการสอนการศึกษาต่อไปนี้ เป็นการอธิบายให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจถึง วิธีการทำความเข้าใจ ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้ว ก็เป็นการขยายความหรือแยกแยะรายละเอียดหลักธรรม เพียงหนึ่งข้อตามหลักธรรมแห่งข้าพเจ้า แลพึงทำความเข้าใจเอาไว้ว่า หลัก สติปัฏฐาน ๔ ตามหลักการเรียนการสอนของข้าพเจ้านี้ เป็นหลักปฏิบัติ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อบุคคลที่นำไปปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมสู่ชั้นอริยะบุคคล อย่างน้อยที่สุด ก็สามารถบรรลุธรรม ชั้น โสดาบัน ได้
บทที่ ๑.....
สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง อุบายเรืองปัญญาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกถึง ๔ ประการ (เป็นความหมายที่ข้าพเจ้าบัญญัติขึ้นมาเอง อาจจะไม่ตรงตามตำราก็ได้ แต่ก็ใกล้เคียงแน่นอนขอรับ)
คำว่า"อุบายเรื่องปัญญาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกถึง ๔ ประการ"หรือ สติปัฏฐานสี่ นั้น ประกอบไปด้วยหลักการเรียน การศึกษา ๔ ข้อ ด้วยกัน อันได้แก่
๑. อุบายเรืองปัญญาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกถึง ด้าน กาย เรียกว่า "กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน"
๒. อุบายเรืองปัญญาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกถึง ด้าน เวทนา เรียกว่า "เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน"
๓. อุบายเรืองปัญญาเพื่อให้เกิด การระลึกนึกถึง ด้าน จิต เรียกว่า "จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน"
๔. อุบายเรื่องปัญญาเพื่อให้เกิด การระลึกนึกถึง ด้าน ธรรม เรียกว่า "ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน"

อุบายเรืองปัญญาเพื่อให้เกิดการระลึกนึกถึง หมายถึง การเล่าเรียนศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา คือความรู้ยิ่ง ถึงต้นตอแห่งอริยสัจสี่ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งล้วนมีต้นตอ หรือมีต้นเหตุ มาจาก กาย ,เวทนา ,จิต ,ธรรม
จบบทที่ ๑
จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์
๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 15 บุคคลทั่วไป

cron