หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

โพสต์โพสต์: ส. ส.ค. 08, 2015 4:50 pm
โดย Admin
ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุัร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
๑๒ สิงหามหาราชินี
ณ วัดโกเมศรัตนาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ คณะอุบาสกอุบาสิกา คณะครูนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดโกเมศรัตนาราม ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรจำนวนมาก จึงขอศรัทธาสาธุชนและพุทธบริษัททุกท่านได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก์ พระบรมราชินีนาถ" ในปีมหามงคล ๒๕๕๘ นี้.

ร่วมบริจาคได้ที่กุฎิเจ้าอาวาส, ศาลาพระโพธิ์ศรีนาค, และสำนักงานศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คณะ ๑

ขออนุโมทนาโดยทั่วกัน.