ภาพวันสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธิเจริญพระพุทธมนต์ ทรงสดับพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (เป็นการส่วนพระองค์)
ณ พระวิหารวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วัน พุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.