แฟ้มภาพวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
   
อาสาฬหบูชา"๖๐    
มาฆบูชา"๖๐ วิสาขบูชา"๖๐ อัฐมีบูชา"๖๐
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
 
อาสาฬหบูชา"๕๙

สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

 
มาฆบูชา"๕๙ วิสาขบูชา"๕๙ อัฐมีบูชา"๕๙
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
     
อาสาฬหบูชา"๕๘ วันบูรพาจารย์"๕๘ กฐินพระราชทาน"๕๘
๑๐๘ปีสมเด็จพระวันรัต(จับ) มาฆบูชา"๕๘ วิสาขบูชา"๕๘
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
งานสมเด็จพระสังฆราช วันบูรพาจารย์  
สมเด็จพระสังฆราช วันบูรพาจารย์"๕๗  
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา กฐิน
วิสาขบูชา"๕๗ อาสาฬหบูชา"๕๘ กฐินพระราขทาน"๕๗
สวดมนต์ข้ามปี มาฆบูชา สมเด็จพระวันรัต(จับ)
สวดมนต์ข้ามปี"๕๗ มาฆบูชา"๕๗ มเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม)
 
ภาพทั่วไป
สู่แดนพุทธภูมิ เสด็จสดับพระธรรมเทศนา
สู่แดนพุทธภูมิ ในหลวงกับพระสงฆ์ เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่๔ ภาพจากเหตุการณ์ซินามิ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ภาพอสุภะ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.