ภาพงานวันทอดกฐินพระราชทาน ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.