ภาพวันทำบุญอุทิศเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม)
ณ ตึก ๘๐ ปี วัดโสมนัสวิหาร
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.