วัดโสมนัสวิหาร+watsomanas:+:อบรมกรรมฐาน:+สวดมนต์:+ฟังธรรม:
 

   
  หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
บรรจุพระบรมสารีริกธาต  
พระพุทธรูปสำคัญ
พระพุทธรูปที่สำคัญ  
สมเด็จพระวันรัต
(ทับ พุทฺธสิริ)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ
(ยัง เขมาภิรโต)
สมเด็จพระวันรัต
(จับ ฐิตธมฺโม)
 
 

สถิติการเข้าชม
 มีผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน
 
เปิดทำการ
๑๗ ต.ค. ๒๕๔๗
ปรับปรุง
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ศ.ต.ภ.
  กรมศิลปากร
  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดอัมพวัน
  วัดป่ามณีกาญจน์
  วัดคำประมง
  วัดธรรมมงคล
  สวนโมกข์
  วัดพระบาทน้ำพุ
  วัดพุทธาราม
  ยุวพุทธิกสมาคม
  ๘๔,๐๐๐
  พระไตรปิฎก
  มูลนิธิดวงแก้ว
  บ้านจิตสบาย
  โรงพยาบาลสงฆ์
  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
  ฌาปนสถานกองทัพบก
สำนักพุทธ
มหาเถร
แม่กองธรรม
แม่กองบาลี
ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร
 
คำสั่งคณะธรรมยุต
 
 
พระภิกษุจำพรรษา
พ.ศ.๒๕๖๖
พระภิกษุ ๕๕ รูป
สามเณร ๘ รูป
รวม ๖๓ รูป
 
ร่วมสนับสนุนวัด
 
บุคคลอันตราย ๑
บุคคลอันตราย ๒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แฟ้มภาพกิจกรรม
อาสาฬหบูชา๖๓ แฟ้มว่างครับ
สวดมนต์ข้ามปี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
จิตอาสาเทิดพระบารมี บูรพาจารย์
๑๐๘ปีสมเด็จ(จับ) สูแดนพุทธภูมิ
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร ในหลวงกับพระสงฆ์
สมเด็จพระวันรัต(จับ)
ภาพจิตรกรรม
สมเด็จพระวันรัต(จับ) ภาพจิตรกรรม
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ภาพอสุภะ
  ดูภาพทั้งหมด
 
 
ฟังธรรมะครูบาอาจารย์
 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สมเด็จพระญาณสังวร
 ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 หลวงพ่อชา สุภัทโท  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 หลวงปู่จันทา ถาวโร  หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
 พอจ.ปราโมทย์ ปาโมชโช  พอจ.อำนาจ โอภาโส
 อ.กำพล ทองบุญนุ่ม  อ.ยอด เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 กลับด้านบน กลับด้านบน 
       

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
มุมคลิปวีดีโอ
บทสวดมนต์พิเศษ
      ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
      พระคาถาชินบัญชร
มุมดาวน์โหลด
      อุดมมงคล ๓๘
      โทษของกาม

มุมสุขภาพ
      โรคหวัด
      โรคมะเร็ง
      โรคเบาหวาน
      โรคอ้วน
      โรคกรดไหลย้อน
มุมคำกลอน
      สังขารไม่เทียง
     กลอนสอนหญิง
      กลอนสอนชาย
      การให้ทาน
      ศีล ๕
มุมบทความ
     พระกินผี
      อยู่กับเปรต
      เฮฮาภาษาวัด
      เหล็กไหล
      คุณไสยมนต์ดำ
      การรับขันธ์
      ทรงเจ้าเข้าทรง
      เปรตวัดโสมนัส
วัดสาขา
 
 

 

 

ติดต่อ. สำนักงานผลประโยชน์วัด (๐๒)(๐๒)๒๘๒-๙๑๓๗, แฟกซ์ (๐๒)๒๘๒-๕๙๖๑
ฌาปนสถานกองทัพบก (๐๒)๖๕๔-๗๔๘๘, (๐๒)๖๕๔-๗๔๐๐
(แผนกพิธี)(๐๒)๒๘๑-๑๐๖๑, (๐๒)๖๕๔-๗๔๔๗
โรงเรียนวัดโสมนัส(ประถมศึกษา) ๐-๒๒๘๑-๐๗๙๒
ผู้ดูแลเว็บไซต์ email :
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved