วัดโสมนัสวิหาร+watsomanas:+:อบรมกรรมฐาน:+สวดมนต์:+ฟังธรรม:
 

  หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ปฏิทินวันพระ
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
บรรจุพระบรมสารีริกธาต  
พระพุทธรูปสำคัญ
พระพุทธรูปที่สำคัญ  
สมเด็จพระวันรัต
(ทับ พุทฺธสิริ)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ
(ยัง เขมาภิรโต)
สมเด็จพระวันรัต
(จับ ฐิตธมฺโม)
 
 

สถิติการเข้าชม
 มีผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน
 
เปิดทำการ
๑๗ ต.ค. ๒๕๔๗
ปรับปรุง
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ศ.ต.ภ.
  คณะธรรมยุต
  กรมศิลปากร
  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดอัมพวัน
  วัดป่ามณีกาญจน์
  วัดคำประมง
  วัดธรรมมงคล
  สวนโมกข์
  วัดพระบาทน้ำพุ
  วัดพุทธาราม
  ยุวพุทธิกสมาคม
  ๘๔,๐๐๐
  พระไตรปิฎก
  มูลนิธิดวงแก้ว
  บ้านจิตสบาย
  โรงพยาบาลสงฆ์
  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
  ฌาปนสถานกองทัพบก
สำนักพุทธ
มหาเถร
แม่กองธรรม
แม่กองบาลี
ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร
 
คำสั่งคณะธรรมยุต
 
 
พระภิกษุจำพรรษา
พ.ศ.๒๕๖๒
พระภิกษุ ๕๘ รูป
สามเณร ๐ รูป
รวม ๕๘ รูป
 
ร่วมสนับสนุนวัด
 
บุคคลอันตราย
 
 
 
 
 
 
รายการอบรมกรรมฐาน
โดย สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
อบรมกรรมฐาน
วันที่ เดือน หลักสูตร รุ่นที่ สถานที่
         
ดูรายละเอียด  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดจรูญเวสม์ฯ Admin (0)
 ภาพกิจกรรมวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๑ Admin (3)
 แจ้งเรื่องไกด์ภายในวัดโสมนัสวิหาร Admin (0)
 พระอาจารย์ไม่รับบิณฑบาต Admin (0)
 ปรับปรุงทัศนียภาพด้านหน้าพระวิหาร Admin (2)
 ตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๙ Admin (1)
 ยกเลิกรายการอบรมกรรมฐาน รุ่นที่ ๑๒๙ Admin (0)
 แจ้งเรื่องเด็กสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนหน้าพระวิหาร Admin (2)
 อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ Admin (0)
 จิตอาสาเทิดพระบารมี Admin (1)
 ปฐมนิเทศน์บาลีและมอบทุนการศึกษา Admin (2)
 ตรวจบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๑ Admin (0)
 บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม) Admin (0)
 เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็... Admin (0)
 พระพรปีใหม่(สมเด็จพระสังฆราช) Admin (0)

ดูกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้ใหม่

แฟ้มภาพกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี แฟ้มว่างครับ
จิตอาสาเทิดพระบารมี บูรพาจารย์
วิสาขบูชา"๖๒ อาสาฬหบูชา"๖๒
สมเด็จจับ"๖๒ มาฆบูชา"๖๒
๑๐๘ปีสมเด็จ(จับ) สูแดนพุทธภูมิ
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร ในหลวงกับพระสงฆ
สมเด็จพระวันรัต(จับ)
ภาพจิตรกรรม
สมเด็จพระวันรัต(จับ) ภาพจิตรกรรม
   
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ภาพอสุภะ
  ดูภาพทั้งหมด
 

อุดมมงคล ๓๘
 ๑.การไม่คบคนพาล  ๒.การคบบัณฑิต
 ๓.การบูชาผู้ควรบูชา  ๔.การอยู่ในประเทศสมควร
 ๕.การได้สั่งสมบุญ  ๖.การตั้งตนถูกทาง
 ๗.การคงแก่เรียน  ๘.การมีศิลปะ
 ๙.การมีวินัย  ๑๐.วาจาสุภาษิต
 ๑๑.การบำรุงบิดามารดา  ๑๒.การสงเคราะห์บุตร
 ๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา  ๑๔.การงานไม่คั่งค้าง
ดูมงคลทั้งหมด


ฟังธรรมะครูบาอาจารย์
 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สมเด็จพระญาณสังวร
 ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 หลวงพ่อชา สุภัทโท  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 หลวงปู่จันทา ถาวโร  หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
 พอจ.ปราโมทย์ ปาโมชโช  พอจ.อำนาจ โอภาโส
 อ.กำพล ทองบุญนุ่ม  อ.ยอด เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม
 


กระทู้สนทนาธรรมะ
 ธรรมานุศาสน์(สมเด็จพระวันรัตทับ พุทธสิริ) Admin (0)
 ปฏิรูปประเทศ เทวดา (0)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม ๒ เทวดา (1)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม เทวดา (0)
 พระวจนะ ของข้าพเจ้า..... เทวดา (0)
 พรพระ และ พรเทพเจ้า เทวดา (0)
 ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐ... เทวดา (0)
 อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติธรรม" เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔ เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔ เทวดา (0)
 วิสัชชนา การฝึกสติปัฏฐาน ๔ เทวดา (0)
 สิ่งควรรู้ ในเรื่อง ฌาน(ชาน)๔ เทวดา (0)
 การฝึกสติปัฎฐาน ๔ เทวดา (0)
 พลังจิต เทวดา (0)
ดูกระทู้ทั้งหมด


 กลับด้านบน กลับด้านบน 
       

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุมคลิปวีดีโอ
มุมดาวน์โหลด
      อุดมมงคล ๓๘
      โทษของกาม
     โหลดริงโทนไทยๆ
      แจกฟรีจาวาสวยๆ

มุมสุขภาพ
      โรคหวัด
      โรคมะเร็ง
      โรคเบาหวาน
      โรคอ้วน
      โรคกรดไหลย้อน
มุมคำกลอน
      สังขารไม่เทียง
     กลอนสอนหญิง
      กลอนสอนชาย
      การให้ทาน
      ศีล ๕
มุมบทความ
      ตายแล้วไปไหน
      พระคุณของแม่
     พระกินผี
      อยู่กับเปรต
      ดงขมิ้น
      คุณไสยมนต์ดำ
      การรับขันธ์
      ทรงเจ้าเข้าทรง
      ธรรมะ ทำม๊ะ
วัดสาขา
 
 

 

 

ติดต่อ. สำนักงานผลประโยชน์วัด (๐๒)(๐๒)๒๘๒-๙๑๓๗, แฟกซ์ (๐๒)๒๘๒-๕๙๖๑
ฌาปนสถานกองทัพบก (๐๒)๖๕๔-๗๔๘๘, (๐๒)๖๕๔-๗๔๐๐
(แผนกพิธี)(๐๒)๒๘๑-๑๐๖๑, (๐๒)๖๕๔-๗๔๔๗
โรงเรียนวัดโสมนัส(ประถมศึกษา) ๐-๒๒๘๑-๐๗๙๒
ผู้ดูแลเว็บไซต์ email :
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

Copyright 2020 Watsomanas.com All Right Reserved